Choose model
Nissan Gt-R R35
04.2016 • 04.2019
Grade
PURE
Engine
VR38DETT
Sales Region
US
Frame Year Range
2007 - 2019
R35
Series
C
Body
GR6
Trans
Nissan Gt-R R35
11.2014 • 04.2016
Grade
NISMOPKG
Engine
VR38DETT
Sales Region
US
Frame Year Range
2007 - 2019
R35
Series
C
Body
GR6
Trans
Nissan Gt-R R35
06.2014 • 04.2019
Grade
NISMO
Engine
VR38DETT
Sales Region
US
Frame Year Range
2007 - 2019
R35
Series
C
Body
GR6
Trans
Nissan Gt-R R35
11.2013 • 04.2019
Grade
PREMIUM
Engine
VR38DETT
Sales Region
US
Frame Year Range
2007 - 2019
R35
Series
C
Body
GR6
Trans
Nissan Gt-R R35
11.2014 • 04.2019
Grade
TRACK
Engine
VR38DETT
Sales Region
US
Frame Year Range
2007 - 2019
R35
Series
C
Body
GR6
Trans
Nissan Gt-R R35
11.2013 • 11.2014
Grade
PURE
Engine
VR38DETT
Sales Region
US
Frame Year Range
2007 - 2019
R35
Series
C
Body
GR6
Trans
Nissan Gt-R R35
11.2013 • 08.2017
Grade
BLACK
Engine
VR38DETT
Sales Region
US
Frame Year Range
2007 - 2019
R35
Series
C
Body
GR6
Trans
Nissan Gt-R R35
02.2011 • 11.2013
Grade
BLACK
Engine
VR38DETT
Sales Region
US
Frame Year Range
2007 - 2019
R35
Series
C
Body
GR6
Trans
Nissan Gt-R R35
12.2010 • 11.2013
Grade
PREMIUM
Engine
VR38DETT
Sales Region
US
Frame Year Range
2007 - 2019
R35
Series
C
Body
GR6
Trans
Nissan Gt-R R35
12.2010 • 11.2013
Grade
PURE
Engine
VR38DETT
Sales Region
US
Frame Year Range
2007 - 2019
R35
Series
C
Body
GR6
Trans
Nissan Gt-R R35
03.2008 • 12.2010
Grade
M
Engine
VR38DETT
Sales Region
US
Frame Year Range
2007 - 2019
R35
Series
C
Body
GR6
Trans
Nissan Gt-R R35
11.2014 • 07.2016
Original Model
Nissan Gt-R
Grade
NPKG
Engine
VR38DETT
Sales Region
JP
2007 - 2019
Frame Year Range
R35
Series
C
Body
GR6
Trans
Nissan Gt-R R35
11.2014 • 05.2019
Original Model
Nissan Gt-R
Grade
PURE
Engine
VR38DETT
Sales Region
JP
2007 - 2019
Frame Year Range
R35
Series
C
Body
GR6
Trans
Nissan Gt-R R35
02.2014 • 05.2019
Original Model
Nissan Gt-R
Grade
NISMO
Engine
VR38DETT
Sales Region
JP
2007 - 2019
Frame Year Range
R35
Series
C
Body
GR6
Trans
Nissan Gt-R R35
11.2013 • 05.2019
Original Model
Nissan Gt-R
Grade
PREMIUM
Engine
VR38DETT
Sales Region
JP
2007 - 2019
Frame Year Range
R35
Series
C
Body
GR6
Trans
Nissan Gt-R R35
07.2016 • 05.2019
Original Model
Nissan Gt-R
Grade
NPKG
Engine
VR38DETT
Sales Region
JP
2007 - 2019
Frame Year Range
R35
Series
C
Body
GR6
Trans
Nissan Gt-R R35
11.2013 • 11.2014
Original Model
Nissan Gt-R
Grade
PURE
Engine
VR38DETT
Sales Region
JP
2007 - 2019
Frame Year Range
R35
Series
C
Body
GR6
Trans
Nissan Gt-R R35
11.2013 • 05.2019
Original Model
Nissan Gt-R
Grade
BLACK
Engine
VR38DETT
Sales Region
JP
2007 - 2019
Frame Year Range
R35
Series
C
Body
GR6
Trans
Nissan Gt-R R35
11.2010 • 11.2013
Original Model
Nissan Gt-R
Grade
EGOIST
Engine
VR38DETT
Sales Region
JP
2007 - 2019
Frame Year Range
R35
Series
C
Body
GR6
Trans
Nissan Gt-R R35
01.2009 • 11.2011
Original Model
Nissan Gt-R
Grade
SPECV
Engine
VR38DETT
Sales Region
JP
2007 - 2019
Frame Year Range
R35
Series
C
Body
GR6
Trans
Nissan Gt-R R35
11.2007 • 11.2013
Original Model
Nissan Gt-R
Grade
PREMIUM
Engine
VR38DETT
Sales Region
JP
2007 - 2019
Frame Year Range
R35
Series
C
Body
GR6
Trans
Nissan Gt-R R35
11.2010 • 11.2013
Original Model
Nissan Gt-R
Grade
PURE
Engine
VR38DETT
Sales Region
JP
2007 - 2019
Frame Year Range
R35
Series
C
Body
GR6
Trans
Nissan Gt-R R35
11.2007 • 11.2010
Original Model
Nissan Gt-R
Grade
GTR
Engine
VR38DETT
Sales Region
JP
2007 - 2019
Frame Year Range
R35
Series
C
Body
GR6
Trans
Nissan Gt-R R35
11.2007 • 11.2013
Original Model
Nissan Gt-R
Grade
BLACK
Engine
VR38DETT
Sales Region
JP
2007 - 2019
Frame Year Range
R35
Series
C
Body
GR6
Trans
Nissan Gt-R R35
10.2017 • 07.2018
Grade
NISMO
Engine
VR38DETT
Sales Region
GR
Frame Year Range
2007 - 2019
R35
Series
C
Body
GR6
Trans
GOM
Area
Nissan Gt-R R35
12.2014 • 10.2017
Grade
PURE
Engine
VR38DETT
Sales Region
GR
Frame Year Range
2007 - 2019
R35
Series
C
Body
GR6
Trans
GOM
Area
Nissan Gt-R R35
12.2014 • 04.2019
Grade
PREMIUM
Engine
VR38DETT
Sales Region
GR
Frame Year Range
2007 - 2019
R35
Series
C
Body
GR6
Trans
GOM
Area
Nissan Gt-R R35
11.2013 • 12.2014
Grade
PREMIUM
Engine
VR38DETT
Sales Region
GR
Frame Year Range
2007 - 2019
R35
Series
C
Body
GR6
Trans
SIN/BRU
Area
Nissan Gt-R R35
11.2013 • 12.2014
Grade
PREMIUM
Engine
VR38DETT
Sales Region
GR
Frame Year Range
2007 - 2019
R35
Series
C
Body
GR6
Trans
SAF
Area
Nissan Gt-R R35
11.2013 • 12.2014
Grade
PURE
Engine
VR38DETT
Sales Region
GR
Frame Year Range
2007 - 2019
R35
Series
C
Body
GR6
Trans
SIN/BRU
Area
Nissan Gt-R R35
11.2013 • 12.2014
Grade
PURE
Engine
VR38DETT
Sales Region
GR
Frame Year Range
2007 - 2019
R35
Series
C
Body
GR6
Trans
SAF
Area
Nissan Gt-R R35
12.2014 • 04.2019
Grade
BLACK
Engine
VR38DETT
Sales Region
GR
Frame Year Range
2007 - 2019
R35
Series
C
Body
GR6
Trans
GOM
Area
Nissan Gt-R R35
11.2013 • 12.2014
Grade
BLACK
Engine
VR38DETT
Sales Region
GR
Frame Year Range
2007 - 2019
R35
Series
C
Body
GR6
Trans
SIN/BRU
Area
Nissan Gt-R R35
11.2013 • 12.2014
Grade
BLACK
Engine
VR38DETT
Sales Region
GR
Frame Year Range
2007 - 2019
R35
Series
C
Body
GR6
Trans
SAF
Area
Nissan Gt-R R35
11.2010 • 11.2013
Grade
PREMIUM
Engine
VR38DETT
Sales Region
GR
Frame Year Range
2007 - 2019
R35
Series
C
Body
GR6
Trans
SIN/BRU
Area
Nissan Gt-R R35
01.2011 • 11.2013
Grade
PREMIUM
Engine
VR38DETT
Sales Region
GR
Frame Year Range
2007 - 2019
R35
Series
C
Body
GR6
Trans
SAF
Area
Nissan Gt-R R35
11.2010 • 11.2013
Grade
PURE
Engine
VR38DETT
Sales Region
GR
Frame Year Range
2007 - 2019
R35
Series
C
Body
GR6
Trans
SIN/BRU
Area
Nissan Gt-R R35
01.2011 • 11.2013
Grade
PURE
Engine
VR38DETT
Sales Region
GR
Frame Year Range
2007 - 2019
R35
Series
C
Body
GR6
Trans
SAF
Area
Nissan Gt-R R35
11.2010 • 11.2013
Grade
BLACK
Engine
VR38DETT
Sales Region
GR
Frame Year Range
2007 - 2019
R35
Series
C
Body
GR6
Trans
SIN/BRU
Area
Nissan Gt-R R35
01.2011 • 11.2013
Grade
BLACK
Engine
VR38DETT
Sales Region
GR
Frame Year Range
2007 - 2019
R35
Series
C
Body
GR6
Trans
SAF
Area
Nissan Gt-R R35
10.2017 • 04.2019
Grade
PREMIUM
Engine
VR38DETT
Sales Region
GL
Frame Year Range
2007 - 2019
R35
Series
C
Body
GR6
Trans
GOM
Area
Nissan Gt-R R35
10.2017 • 04.2019
Grade
NISMO
Engine
VR38DETT
Sales Region
GL
Frame Year Range
2007 - 2019
R35
Series
C
Body
GR6
Trans
GOM
Area
Nissan Gt-R R35
08.2017 • 04.2019
Grade
PREMIUM
Engine
VR38DETT
Sales Region
GL
Frame Year Range
2007 - 2019
R35
Series
C
Body
GR6
Trans
MEX
Area
Nissan Gt-R R35
10.2016 • 04.2019
Grade
NISMO
Engine
VR38DETT
Sales Region
GL
Frame Year Range
2007 - 2019
R35
Series
C
Body
GR6
Trans
GCC
Area
Nissan Gt-R R35
01.2015 • 06.2016
Grade
NISMO
Engine
VR38DETT
Sales Region
GL
Frame Year Range
2007 - 2019
R35
Series
C
Body
GR6
Trans
PRC
Area
Nissan Gt-R R35
01.2015 • 06.2016
Grade
PURE
Engine
VR38DETT
Sales Region
GL
Frame Year Range
2007 - 2019
R35
Series
C
Body
GR6
Trans
TWN
Area
Nissan Gt-R R35
12.2014 • 08.2017
Grade
PURE
Engine
VR38DETT
Sales Region
GL
Frame Year Range
2007 - 2019
R35
Series
C
Body
GR6
Trans
KRA
Area
Nissan Gt-R R35
12.2014 • 10.2017
Grade
PURE
Engine
VR38DETT
Sales Region
GL
Frame Year Range
2007 - 2019
R35
Series
C
Body
GR6
Trans
GCC
Area
Nissan Gt-R R35
07.2014 • 04.2019
Grade
PREMIUM
Engine
VR38DETT
Sales Region
GL
Frame Year Range
2007 - 2019
R35
Series
C
Body
GR6
Trans
PRC
Area
Nissan Gt-R R35
01.2014 • 04.2019
Grade
PREMIUM
Engine
VR38DETT
Sales Region
GL
Frame Year Range
2007 - 2019
R35
Series
C
Body
GR6
Trans
TWN
Area
Nissan Gt-R R35
11.2013 • 08.2017
Grade
PREMIUM
Engine
VR38DETT
Sales Region
GL
Frame Year Range
2007 - 2019
R35
Series
C
Body
GR6
Trans
KRA
Area
Nissan Gt-R R35
11.2013 • 04.2019
Grade
PREMIUM
Engine
VR38DETT
Sales Region
GL
Frame Year Range
2007 - 2019
R35
Series
C
Body
GR6
Trans
GCC
Area
Nissan Gt-R R35
05.2015 • 04.2019
Grade
TRACK
Engine
VR38DETT
Sales Region
GL
Frame Year Range
2007 - 2019
R35
Series
C
Body
GR6
Trans
PRC
Area
Nissan Gt-R R35
07.2014 • 05.2015
Grade
PURE
Engine
VR38DETT
Sales Region
GL
Frame Year Range
2007 - 2019
R35
Series
C
Body
GR6
Trans
PRC
Area
Nissan Gt-R R35
01.2014 • 01.2015
Grade
PURE
Engine
VR38DETT
Sales Region
GL
Frame Year Range
2007 - 2019
R35
Series
C
Body
GR6
Trans
TWN
Area
Nissan Gt-R R35
11.2013 • 12.2014
Grade
PURE
Engine
VR38DETT
Sales Region
GL
Frame Year Range
2007 - 2019
R35
Series
C
Body
GR6
Trans
KRA
Area
Nissan Gt-R R35
12.2014 • 04.2019
Grade
TRACK
Engine
VR38DETT
Sales Region
GL
Frame Year Range
2007 - 2019
R35
Series
C
Body
GR6
Trans
GCC
Area
Nissan Gt-R R35
11.2013 • 12.2014
Grade
PURE
Engine
VR38DETT
Sales Region
GL
Frame Year Range
2007 - 2019
R35
Series
C
Body
GR6
Trans
GCC
Area
Nissan Gt-R R35
07.2014 • 04.2019
Grade
BLACK
Engine
VR38DETT
Sales Region
GL
Frame Year Range
2007 - 2019
R35
Series
C
Body
GR6
Trans
PRC
Area
Nissan Gt-R R35
01.2014 • 04.2019
Grade
BLACK
Engine
VR38DETT
Sales Region
GL
Frame Year Range
2007 - 2019
R35
Series
C
Body
GR6
Trans
TWN
Area
Nissan Gt-R R35
11.2013 • 08.2017
Grade
BLACK
Engine
VR38DETT
Sales Region
GL
Frame Year Range
2007 - 2019
R35
Series
C
Body
GR6
Trans
KRA
Area
Nissan Gt-R R35
11.2013 • 04.2019
Grade
BLACK
Engine
VR38DETT
Sales Region
GL
Frame Year Range
2007 - 2019
R35
Series
C
Body
GR6
Trans
GCC
Area
Nissan Gt-R R35
11.2010 • 01.2014
Grade
PREMIUM
Engine
VR38DETT
Sales Region
GL
Frame Year Range
2007 - 2019
R35
Series
C
Body
GR6
Trans
TWN
Area
Nissan Gt-R R35
11.2010 • 11.2013
Grade
PREMIUM
Engine
VR38DETT
Sales Region
GL
Frame Year Range
2007 - 2019
R35
Series
C
Body
GR6
Trans
KRA
Area
Nissan Gt-R R35
02.2011 • 11.2013
Grade
PREMIUM
Engine
VR38DETT
Sales Region
GL
Frame Year Range
2007 - 2019
R35
Series
C
Body
GR6
Trans
GCC
Area
Nissan Gt-R R35
11.2010 • 11.2013
Grade
PURE
Engine
VR38DETT
Sales Region
GL
Frame Year Range
2007 - 2019
R35
Series
C
Body
GR6
Trans
KRA
Area
Nissan Gt-R R35
03.2011 • 11.2013
Grade
VVIP
Engine
VR38DETT
Sales Region
GL
Frame Year Range
2007 - 2019
R35
Series
C
Body
GR6
Trans
GCC
Area
Nissan Gt-R R35
11.2010 • 01.2014
Grade
BLACK
Engine
VR38DETT
Sales Region
GL
Frame Year Range
2007 - 2019
R35
Series
C
Body
GR6
Trans
TWN
Area
Nissan Gt-R R35
11.2010 • 11.2013
Grade
BLACK
Engine
VR38DETT
Sales Region
GL
Frame Year Range
2007 - 2019
R35
Series
C
Body
GR6
Trans
KRA
Area
Nissan Gt-R R35
02.2011 • 11.2013
Grade
BLACK
Engine
VR38DETT
Sales Region
GL
Frame Year Range
2007 - 2019
R35
Series
C
Body
GR6
Trans
GCC
Area
Nissan Gt-R R35
02.2011 • 11.2011
Grade
SPECV
Engine
VR38DETT
Sales Region
GL
Frame Year Range
2007 - 2019
R35
Series
C
Body
GR6
Trans
GCC
Area
Nissan Gt-R R35
02.2011 • 11.2013
Grade
PURE
Engine
VR38DETT
Sales Region
GL
Frame Year Range
2007 - 2019
R35
Series
C
Body
GR6
Trans
GCC
Area
Nissan Gt-R R35
12.2008 • 11.2010
Grade
M
Engine
VR38DETT
Sales Region
GL
Frame Year Range
2007 - 2019
R35
Series
C
Body
GR6
Trans
GCC
Area
Nissan Gt-R R35
11.2010 • 01.2014
Grade
PURE
Engine
VR38DETT
Sales Region
GL
Frame Year Range
2007 - 2019
R35
Series
C
Body
GR6
Trans
TWN
Area
Nissan Gt-R R35
02.2009 • 11.2010
Grade
M
Engine
VR38DETT
Sales Region
GL
Frame Year Range
2007 - 2019
R35
Series
C
Body
GR6
Trans
TWN
Area
Nissan Gt-R R35
11.2014 • 06.2016
Grade
NISMOPKG
Engine
VR38DETT
Sales Region
ER
Frame Year Range
2007 - 2019
R35
Series
C
Body
GR6
Trans
Nissan Gt-R R35
06.2014 • 04.2019
Grade
NISMO
Engine
VR38DETT
Sales Region
ER
Frame Year Range
2007 - 2019
R35
Series
C
Body
GR6
Trans
Nissan Gt-R R35
11.2013 • 04.2019
Grade
PREMIUM
Engine
VR38DETT
Sales Region
ER
Frame Year Range
2007 - 2019
R35
Series
C
Body
GR6
Trans
Nissan Gt-R R35
11.2014 • 04.2019
Grade
TRACK
Engine
VR38DETT
Sales Region
ER
Frame Year Range
2007 - 2019
R35
Series
C
Body
GR6
Trans
Nissan Gt-R R35
11.2013 • 11.2014
Grade
PURE
Engine
VR38DETT
Sales Region
ER
Frame Year Range
2007 - 2019
R35
Series
C
Body
GR6
Trans
Nissan Gt-R R35
11.2013 • 04.2019
Grade
BLACK
Engine
VR38DETT
Sales Region
ER
Frame Year Range
2007 - 2019
R35
Series
C
Body
GR6
Trans
Nissan Gt-R R35
11.2010 • 11.2013
Grade
PREMIUM
Engine
VR38DETT
Sales Region
ER
Frame Year Range
2007 - 2019
R35
Series
C
Body
GR6
Trans
Nissan Gt-R R35
03.2011 • 11.2013
Grade
EGOIST
Engine
VR38DETT
Sales Region
ER
Frame Year Range
2007 - 2019
R35
Series
C
Body
GR6
Trans
Nissan Gt-R R35
11.2010 • 11.2013
Grade
BLACK
Engine
VR38DETT
Sales Region
ER
Frame Year Range
2007 - 2019
R35
Series
C
Body
GR6
Trans
Nissan Gt-R R35
07.2009 • 11.2011
Grade
SPECV
Engine
VR38DETT
Sales Region
ER
Frame Year Range
2007 - 2019
R35
Series
C
Body
GR6
Trans
Nissan Gt-R R35
11.2010 • 11.2013
Grade
PURE
Engine
VR38DETT
Sales Region
ER
Frame Year Range
2007 - 2019
R35
Series
C
Body
GR6
Trans
Nissan Gt-R R35
12.2008 • 11.2010
Grade
M
Engine
VR38DETT
Sales Region
ER
Frame Year Range
2007 - 2019
R35
Series
C
Body
GR6
Trans
Nissan Gt-R R35
11.2014 • 04.2016
Grade
NPKG
Engine
VR38DETT
Sales Region
EL
Frame Year Range
2007 - 2019
R35
Series
C
Body
GR6
Trans
EURC
Area
Nissan Gt-R R35
11.2014 • 04.2019
Grade
PREMIUM
Engine
VR38DETT
Sales Region
EL
Frame Year Range
2007 - 2019
R35
Series
C
Body
GR6
Trans
ISR
Area
Nissan Gt-R R35
11.2014 • 04.2019
Grade
TRACK
Engine
VR38DETT
Sales Region
EL
Frame Year Range
2007 - 2019
R35
Series
C
Body
GR6
Trans
ISR
Area
Nissan Gt-R R35
11.2014 • 04.2019
Grade
BLACK
Engine
VR38DETT
Sales Region
EL
Frame Year Range
2007 - 2019
R35
Series
C
Body
GR6
Trans
ISR
Area
Nissan Gt-R R35
06.2014 • 04.2019
Grade
NISMO
Engine
VR38DETT
Sales Region
EL
Frame Year Range
2007 - 2019
R35
Series
C
Body
GR6
Trans
EURC
Area
Nissan Gt-R R35
11.2013 • 10.2017
Grade
PREMIUM
Engine
VR38DETT
Sales Region
EL
Frame Year Range
2007 - 2019
R35
Series
C
Body
GR6
Trans
RUSSIA
Area
Nissan Gt-R R35
11.2013 • 04.2019
Grade
PREMIUM
Engine
VR38DETT
Sales Region
EL
Frame Year Range
2007 - 2019
R35
Series
C
Body
GR6
Trans
EURC
Area
Nissan Gt-R R35
11.2013 • 11.2014
Grade
PURE
Engine
VR38DETT
Sales Region
EL
Frame Year Range
2007 - 2019
R35
Series
C
Body
GR6
Trans
RUSSIA
Area
Nissan Gt-R R35
11.2014 • 04.2019
Grade
TRACK
Engine
VR38DETT
Sales Region
EL
Frame Year Range
2007 - 2019
R35
Series
C
Body
GR6
Trans
EURC
Area
Nissan Gt-R R35
11.2013 • 11.2014
Grade
PURE
Engine
VR38DETT
Sales Region
EL
Frame Year Range
2007 - 2019
R35
Series
C
Body
GR6
Trans
EURC
Area
Nissan Gt-R R35
11.2013 • 10.2017
Grade
BLACK
Engine
VR38DETT
Sales Region
EL
Frame Year Range
2007 - 2019
R35
Series
C
Body
GR6
Trans
RUSSIA
Area
Nissan Gt-R R35
11.2013 • 04.2019
Grade
BLACK
Engine
VR38DETT
Sales Region
EL
Frame Year Range
2007 - 2019
R35
Series
C
Body
GR6
Trans
EURC
Area
Nissan Gt-R R35
08.2011 • 11.2013
Grade
EGOIST
Engine
VR38DETT
Sales Region
EL
Frame Year Range
2007 - 2019
R35
Series
C
Body
GR6
Trans
RUSSIA
Area
Nissan Gt-R R35
01.2011 • 11.2013
Grade
PREMIUM
Engine
VR38DETT
Sales Region
EL
Frame Year Range
2007 - 2019
R35
Series
C
Body
GR6
Trans
RUSSIA
Area
Nissan Gt-R R35
11.2010 • 11.2013
Grade
PREMIUM
Engine
VR38DETT
Sales Region
EL
Frame Year Range
2007 - 2019
R35
Series
C
Body
GR6
Trans
EURC
Area
Nissan Gt-R R35
01.2011 • 11.2013
Grade
PURE
Engine
VR38DETT
Sales Region
EL
Frame Year Range
2007 - 2019
R35
Series
C
Body
GR6
Trans
RUSSIA
Area
Nissan Gt-R R35
03.2011 • 11.2013
Grade
EGOIST
Engine
VR38DETT
Sales Region
EL
Frame Year Range
2007 - 2019
R35
Series
C
Body
GR6
Trans
EURC
Area
Nissan Gt-R R35
01.2011 • 11.2013
Grade
BLACK
Engine
VR38DETT
Sales Region
EL
Frame Year Range
2007 - 2019
R35
Series
C
Body
GR6
Trans
RUSSIA
Area
Nissan Gt-R R35
11.2010 • 11.2013
Grade
BLACK
Engine
VR38DETT
Sales Region
EL
Frame Year Range
2007 - 2019
R35
Series
C
Body
GR6
Trans
EURC
Area
Nissan Gt-R R35
07.2009 • 11.2011
Grade
SPECV
Engine
VR38DETT
Sales Region
EL
Frame Year Range
2007 - 2019
R35
Series
C
Body
GR6
Trans
EURC
Area
Nissan Gt-R R35
11.2010 • 11.2013
Grade
PURE
Engine
VR38DETT
Sales Region
EL
Frame Year Range
2007 - 2019
R35
Series
C
Body
GR6
Trans
EURC
Area
Nissan Gt-R R35
12.2008 • 11.2010
Grade
M
Engine
VR38DETT
Sales Region
EL
Frame Year Range
2007 - 2019
R35
Series
C
Body
GR6
Trans
EURC
Area
Nissan Gt-R R35
10.2015 • 04.2019
Grade
NISMO
Engine
VR38DETT
Sales Region
CA
Frame Year Range
2007 - 2019
R35
Series
C
Body
GR6
Trans
Nissan Gt-R R35
11.2014 • 04.2016
Grade
NPKG
Engine
VR38DETT
Sales Region
CA
Frame Year Range
2007 - 2019
R35
Series
C
Body
GR6
Trans
Nissan Gt-R R35
11.2013 • 04.2019
Grade
PREMIUM
Engine
VR38DETT
Sales Region
CA
Frame Year Range
2007 - 2019
R35
Series
C
Body
GR6
Trans
Nissan Gt-R R35
11.2014 • 04.2019
Grade
TRACK
Engine
VR38DETT
Sales Region
CA
Frame Year Range
2007 - 2019
R35
Series
C
Body
GR6
Trans
Nissan Gt-R R35
11.2013 • 11.2014
Grade
PURE
Engine
VR38DETT
Sales Region
CA
Frame Year Range
2007 - 2019
R35
Series
C
Body
GR6
Trans
Nissan Gt-R R35
11.2013 • 08.2017
Grade
BLACK
Engine
VR38DETT
Sales Region
CA
Frame Year Range
2007 - 2019
R35
Series
C
Body
GR6
Trans
Nissan Gt-R R35
02.2011 • 11.2013
Grade
BLACK
Engine
VR38DETT
Sales Region
CA
Frame Year Range
2007 - 2019
R35
Series
C
Body
GR6
Trans
Nissan Gt-R R35
01.2011 • 11.2013
Grade
PREMIUM
Engine
VR38DETT
Sales Region
CA
Frame Year Range
2007 - 2019
R35
Series
C
Body
GR6
Trans
Nissan Gt-R R35
01.2011 • 11.2013
Grade
PURE
Engine
VR38DETT
Sales Region
CA
Frame Year Range
2007 - 2019
R35
Series
C
Body
GR6
Trans
Nissan Gt-R R35
03.2008 • 01.2011
Grade
M
Engine
VR38DETT
Sales Region
CA
Frame Year Range
2007 - 2019
R35
Series
C
Body
GR6
Trans
Nissan Gt-R R35
01.2011 • 11.2013
Original Model
Nissan Gt-R
Grade
PREMIUM
Engine
VR38DETT
Sales Region
AR
2007 - 2019
Frame Year Range
R35
Series
C
Body
GR6
Trans
Nissan Gt-R R35
01.2011 • 11.2013
Original Model
Nissan Gt-R
Grade
BLACK
Engine
VR38DETT
Sales Region
AR
2007 - 2019
Frame Year Range
R35
Series
C
Body
GR6
Trans
Nissan Gt-R R35
01.2011 • 11.2013
Original Model
Nissan Gt-R
Grade
PURE
Engine
VR38DETT
Sales Region
AR
2007 - 2019
Frame Year Range
R35
Series
C
Body
GR6
Trans
Nissan Gt-R R35
02.2009 • 01.2011
Original Model
Nissan Gt-R
Grade
M
Engine
VR38DETT
Sales Region
AR
2007 - 2019
Frame Year Range
R35
Series
C
Body
GR6
Trans